Energieopslag

De markt van batterij-opslag zit momenteel nog in een embryonaal stadium. Het groeiende aandeel aan hernieuwbare energie noodzaakt de evolutie naar een net met niet alleen decentrale productie, maar op termijn ook met decentrale stockage.

Om deze evolutie te ondersteunen geeft vlaanderen premies tot 1725 € aan gezinnen die een thuisbatterij plaatsen. 

Producenten van hybride omvormers zoals Huawei brengen hun eigen batterijen op de markt. Solaredge heeft zijn hybride storedge omvormers die met verschillende batterijen van LG en BYD. SMA heeft dan zijn speciefieke  SB Storedge omvormer die te combineren zijn met verschillende batterijmerken waaronder ook deze van BYD.