Garanties

Comments Off on Garanties
-->

Doordat Energietech alle aspecten van de installatie in eigen hand houdt en perfekt beheerst, zijn we in staat om onze installaties een sterke waarborg mee te geven : in woord en in daad !

Productgaranties

Als onafhankelijk aankoper kiezen we voor u producten met uitstekende garanties.  We lichten U hierover graag verder in.   Bij de verschillende merken is het vooral de tolerantie-garantie op het vermogen van het paneel dat belangrijk is.  Alle panelen die CE-gekeurd zijn hebben een opbrengst-garantie van 90% na 10 en van 80% na 25 jaar; verschillende merken breiden deze garantie verder uit.

De totale productgarantie varieert tussen 2 en 10 jaar, afhankelijk van het gekozen merk.

Systeemgarantie

Energietech staat borg voor haar installaties. Standaard garanderen we onze installatie-werkzaamheden voor 10 jaar. Dit betekent dat alle interventies ten gevolge van installatiefouten kosteloos door ons uitgevoerd worden.

Opvolging van productie

Voor systemen die uitgerust worden met productiebewaking, assisteert Energietech de klant met het opvolgen van de productie met de hulp van de Sunny Portal van SMA. De productiegegevens worden mee geanalyseerd en geïnterpreteerd.